Dạng bài Words in Context trong SAT Reading and Writing

Theo format đề thi mới nhất, bài thi SAT Reading and Writing đã không còn dạng bài Sentence completion (hoàn thành câu/điền vào chỗ trống) nữa. Khi đó, kiến thức từ vựng của thí sinh sẽ được kiểm tra bằng dạng câu hỏi Words in context. Dạng câu hỏi này tập trung giải nghĩa của từ trong bối cảnh xác định. Trong bài viết này, 4WORDS sẽ giới thiệu dạng câu hỏi này và chiến lược phù hợp để trả lời chúng.

Giới thiệu dạng câu hỏi Words in context trong bài thi SAT Reading and Writing

Words in context là gì?

Words in context là một trong những subscore (điểm lẻ) của bài thi New SAT. Dạng bài này xuất hiện trong cả 2 phần SAT Reading và Writing. Subscore của dạng câu hỏi này được tính bằng tổng số câu thí sinh trả lời đúng.

Phân bố dạng bài Words in context trong bài thi SAT Reading and Writing

Trong bài thi SAT có tổng 18 câu hỏi Words in context. 18 câu này bao gồm 10 câu hỏi trong phần Reading và 8 câu hỏi trong phần Writing. Vì vậy điểm gốc (raw score) nằm trong khoảng 1-18. Điểm gốc này được chuyển đổi thành điểm trên thang điểm 15 (scaled score).

Bài thi SAT có tổng 7 subscores trải dài các phần khác nhau. Tất cả chúng đều được chuyển thành điểm theo thang điểm 15. Những điểm này giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu cụ thể của mỗi thí sinh. Dưới đây là cách chuyển đổi từ raw score sang scaled score.

words in context

Mục tiêu của câu hỏi Words in context

Các câu hỏi này tập trung vào việc hiểu nghĩa khác nhau của các từ thông dụng. Đồng thời thí sinh có thể chọn nghĩa chính xác của từ trong bối cảnh nhất định. Bài thi không kiểm tra kiến thức về từ vựng nâng cao . Những từ vựng khó hiếm khi sử dụng trong cuộc sống hàng ngày sẽ không được kiểm tra.

Một số lưu ý cho dạng bài Words in context trong bài thi SAT Reading and Writing

Đối với dạng bài Words in context trong phần SAT Reading, thí sinh cần:

 • Sử dụng gợi ý từ ngữ cảnh để tìm ra nghĩa của một từ/cụm từ. Các từ này được sử dụng trong một trường hợp cụ thể (từ vựng trong ngữ cảnh).
 • Hiểu cách lựa chọn từ ngữ của tác giả. Cách lựa chọn này ảnh hưởng như thế nào tới:
  • ý nghĩa;
  • phong cách
  • giọng điệu của đoạn văn (mục đích của từ trong ngữ cảnh).

Đối với dạng bài Words in context trong phần SAT Writing, thí sinh cần:

 • Thay đổi từ ngữ để truyền đạt phong cách, giọng điệu thích hợp (chọn từ phù hợp);
 • Cải thiện cú pháp của đoạn văn (kết hợp câu);
 • Cải thiện từ ngữ để câu chính xác hơn (điền vào chỗ trống).

Các câu hỏi Words in context rất quan trọng vì chúng chiếm gần 20% trong phần Reading và Writing.

Ví dụ về dạng câu hỏi Words in context trong bài thi SAT Reading and Writing

Dạng bài Words in context trong phần SAT Reading

VD1: Từ vựng trong ngữ cảnh

Đây là dạng câu hỏi phổ biến nhất của Words in Context. Nó rất giống với những câu hỏi từ vựng trong ACT Reading. Đề thi yêu cầu chọn từ đồng nghĩa phù hợp nhất cho một từ nhất định trong đoạn văn dựa trên ngữ cảnh của nó.

words in context 1

Trong câu này, chúng ta có thể thấy rằng “credit” (tín dụng) có nghĩa là “believe” (tin tưởng). Theo bài đọc, các nhà nhân khẩu học cung cấp cho chúng ta dữ liệu để thấy rằng phương tiện công cộng giao thông đang phát triển. Nếu chúng ta tin tưởng họ, xu hướng này là có thật.

Phân tích đáp án

Đáp án A không chính xác vì “endow” có nghĩa là trang bị hoặc cung cấp cho ai đó cái gì.

Đáp án B cũng không chính xác vì “attribute” có nghĩa là cho rằng cái gì là kết quả của cái gì.

Đáp án C có vẻ phù hợp. “Believe” mang nghĩa “tin tưởng”. Nếu chúng ta “tin” các nhà nhân khẩu học, thì việc các phương tiện giao thông công cộng ngày càng phổ biến là đúng.

Đáp án D sai vì “honor” mang nghĩa thể hiện sự kính trọng. 

=> Đáp án cuối cùng: C

VD2: Mục đích của từ trong ngữ cảnh

Thí sinh có thể bắt gặp câu hỏi tại sao từ ngữ này được dùng trong đoạn văn trong bài thi SAT Reading. Thay vì chọn nghĩa chính xác của từ, thí sinh phải xác định lý do tác giả sử dụng một số từ ngữ nhất định. Đồng thời thí sinh phải xác định cách chúng ảnh hưởng tới cách hiểu của người đọc về đoạn văn. Dưới đây là ví dụ:

words in context 3

Ba từ “can”,”may”, “could” đều thể hiện sự không chắc chắn. Ngoài ra, đoạn văn rõ ràng là một bản báo cáo khoa học khô khan. Với những từ như “suspect”, “postulate”, “can”, “may”, “could” đều chỉ ra rằng đây chỉ là giả thuyết của tác giả và chưa được xác nhận, chứng minh một cách khoa học.

Phân tích đáp án

Dựa trên phong cách viết học thuật khô khan thì đáp án A không phù hợp. Trong đoạn văn không có ngôn ngữ diễn tả giọng điệu lạc quan (hoặc bi quan). Nó chỉ đơn giản là các nguyên lý của giả thuyết của tác giả cùng với một số dữ kiện hỗ trợ.

Đáp án B cũng có thể bị loại trừ vì không có từ ngữ nào chỉ ra giọng điệu “nghi ngờ”. Tác giả nêu giả thuyết của họ bằng các thuật ngữ khoa học. Tuy nhiên đề bài không cho chúng ta cái nhìn rõ ràng nào về cảm nhận của họ về nó.

Đáp án C có vẻ chính xác nhất. Nó thể hiện giọng điệu khoa học của đoạn văn. Tác giả tin vào giả thuyết của họ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên họ không thể khẳng định giả thuyết của mình đúng. Vì họ chưa thực hiện bất kì thí nghiệm nào để xác nhận, chứng minh nó.

Đáp án D bị loại vì quá cụ thể. Ngôn ngữ của đoạn văn không đủ mạnh để diễn tả giọng điệu phê phán.

=> Đáp án cuối cùng: C

Dạng bài Words in context trong phần SAT Writing

VD3: Chọn từ phù hợp

Những câu hỏi này tương tự câu hỏi về từ vựng trong ngữ cảnh trong phần SAT Reading. Tuy nhiên trong bài thi SAT Writing, chúng đòi hỏi thí sinh suy nghĩ theo một hướng khác. Thí sinh phải chọn từ phù hợp nhất trong đoạn văn hơn là chỉ xác định nghĩa của từ.

words in context 5

Các lãnh đạo gần đây đã đặt hàng bức sáu bức tranh gốc về mèo từ một nghệ sĩ. Nếu bảo tàng thuê người vẽ những con mèo một cách riêng tư, thì không cần thông báo công khai hay quyết định nào được ban hành.

Phân tích đáp án

Dựa trên cách hiểu này, đáp án A không phù hợp. Thí sinh cần tìm một từ có nghĩa giống như “order” theo nghĩa “the officials ordered Chinese food” (Các quan chức đã gọi món Trung Quốc) nhưng trong ngữ cảnh nghệ thuật, trang trọng hơn.

Đáp án B có vẻ chính xác. “Commission” mang nghĩa nhờ, chọn ai làm cái gì. Trong giới nghệ thuật người ta hay sử dụng “commission works from artists”. Đây là cách nói trang trọng hơn về quá trình đặt hàng một bức tranh cụ thể.

Đáp án C sai vì “force” nghĩa là bắt buộc. Nhưng trong bài viết không hề có sự từ chối/phản kháng nào. Bài viết cũng không có bằng chứng cho điều đó.

Đáp án D có thể loại bỏ, “license” mang nghĩa cấp phép. Đáp án này thể hiện những bức tranh đã có sẵn và bảo tàng trải qua một quy trình pháp lý để cấp phép chúng. Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến ý nghĩa của bài viết.

=> Đáp án cuối cùng: B

VD4: Cải thiện lựa chọn từ

Một số câu hỏi phần SAT Writing yêu cầu thí sinh chọn từ phù hợp nhất với giọng điệu của đoạn văn.

words in context 7

Thức ăn được miêu tả có “chất lượng kém”, nên chúng ta cần tìm từ đồng nghĩa với “unpalatable” (khó ăn) hoặc “gross” (ghê tởm). Đoạn văn là bài tường thuật về lịch sử mang tính trang trọng. Vì vậy thí sinh cần tìm từ phù hợp với giọng điệu nghiêm túc

Phân tích đáp án

Đáp án A có thể bị loại trừ vì “sinister” mang nghĩa điềm gở hoặc điểm báo, điều gì tồi tệ. Thí sinh không thể miêu tả đồ ăn trên tàu bằng từ “sinister”. Từ này chỉ dùng để chỉ những thứ đáng lo ngại mà người ta linh cảm, cảm nhận một cách không chắc chắn được chứ không rõ ràng như món ăn trong ngữ cảnh này.

Đáp án B “surly” mang nghĩa cáu kỉnh, không thân thiện, là tính từ miêu tả hành vi của con người. Vì vậy đáp án B không chính xác.

Đáp án C, “abysmal” nghĩa là cực kì tệ, đồng nghĩa với terrible. Từ này cũng được sử dụng một cách trang trọng nên khá phù hợp với giọng điệu của đoạn văn.

Đáp án D, “icky” là từ đồng nghĩa với “unpalatable” và “gross”. Tuy nhiên những từ này không đủ trang trọng với giọng điệu của bài viết.

=> Đáp án cuối cùng: C

VD5: Kết hợp câu

Với dạng câu hỏi này, thí sinh cần chọn đáp án tốt nhất mà kết hợp hai câu riêng biệt thành một. Dạng câu hỏi này vẫn được phân loại là câu hỏi Words in context. Vì thí sinh được yêu cầu sửa đổi cách sắp xếp của các câu để chúng khớp nhau một cách liền mạch trong ngữ cảnh của đoạn văn. Nó đòi hỏi thí sinh phải hiểu cách sử dụng ngôn ngữ hiệu quả.

words in context 10

Đoạn văn khẳng định ánh sáng nhân tạo làm giảm năng suất làm việc. Nhưng đây chỉ là một ý phụ trong câu . Từ ý phụ này tác giả tập trung phân tích một bất lợi khác của ánh sáng nhân tạo: chi phí cao. Thí sinh cần tìm đáp án thể hiện được quan điểm này của tác giả.

Phân tích đáp án

Đáp án A có vẻ chính xác. Nó nêu lên đầy đủ quan điểm của tác giả và giữ trọng tâm vào chi phí đắt đỏ của ánh sáng nhân tạo.

Đáp án B sai vì nó chỉ ra rằng chi phí của ánh sáng nhân tạo làm giảm năng suất công nhân. Điều này không chính xác. Ở đoạn sau của bài viết, tác giả khẳng định chất lượng ánh sáng mới là nhân tố ảnh hưởng tới năng suất.

Đáp án C sai vì diễn đạt vụng về và không nhấn mạnh được trọng tâm của hai câu là chi phí của ánh sáng.

Đáp án D sai vì chưa nhấn mạnh được trọng tâm của hai câu.

=> Đáp án cuối cùng: A

4 mẹo trả lời câu hỏi Words in context trong bài thi SAT Reading and Writing

Tip #1: Đọc toàn bộ đoạn văn

Những câu hỏi này xoay quanh các từ (và câu) được đặt trong bối cảnh nhất định, nghĩa là thí sinh không nên chỉ tập trung vào câu mà từ đó xuất hiện. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những câu hỏi yêu cầu bạn chọn từ phù hợp với giọng điệu của toàn bộ đoạn văn hoặc đoạn văn. Hãy luôn đọc kĩ toàn bộ đoạn văn để hiểu chính xác nghĩa của từ và ý của tác giả

Tip #2: Dự đoán câu trả lời

Hãy hình thành ý tưởng của riêng mình trước khi xem xét các đáp án trong bài. Đôi khi nhìn vào những lựa chọn có sẵn khiến câu hỏi trở nên khó hiểu hơn. Nếu trong đầu bạn đã có sẵn ý tưởng về câu trả lời thì quá trình suy nghĩ của bạn sẽ ít có khả năng bị gián đoạn hơn.

Tip #3: Thay đáp án vào câu gốc trong bài viết

Một phương pháp tốt để kiểm tra các lựa chọn câu trả lời cho các câu hỏi Words in context là gắn đáp án vào câu gốc trong bài viết. Mẹo này áp dụng cho câu hỏi từ vựng trong ngữ cảnh và câu hỏi cải thiện lựa chọn từ. Thí sinh sẽ dễ dàng nhận ra những sai sót trong các câu trả lời hơn nếu đọc lại câu đó bằng cách sử dụng từ trong đáp án.

Tip #4: Luyện tập kĩ năng đọc hiểu, không phải chỉ nhớ nghĩa của từ vựng

Cách tốt nhất để cải thiện điểm số đối với những dạng câu hỏi này là luyện tập khả năng đọc hiểu tổng quát. Bạn càng đọc nhiều, bạn càng dễ dàng phân biệt các ý nghĩa khác nhau của các từ dựa trên ngữ cảnh của chúng. Bạn có khả năng đã bắt gặp từ vựng trong đề được sử dụng theo cách đó nếu bạn đã đọc nhiều trước đó.

Kết luận

Words in Context là một subscore trong bài thi New SAT. Nó bao gồm tất cả các câu hỏi liên quan đến kiến ​​thức từ vựng và lựa chọn từ phù hợp. Trong phần Reading, những câu hỏi này sẽ yêu cầu bạn sử dụng các gợi ý về ngữ cảnh để chọn từ đồng nghĩa chính xác cho một từ hoặc xác định mục đích của một số từ nhất định. Trong phần Writing, các câu hỏi về từ ngữ trong ngữ cảnh yêu cầu bạn cải thiện khả năng lựa chọn từ và kết hợp các câu một cách nhuần nhuyễn.

Một số chiến lược có thể sử dụng để giải quyết các loại câu hỏi này bao gồm:

 • Đọc toàn bộ đoạn văn có chứa (các) từ trong câu hỏi
 • Dự đoán câu trả lời trước khi đọc các lựa chọn
 • Thay đáp án vào câu gốc trong bài viết
 • Luyện kĩ năng đọc hiểu

Không giống như các câu hỏi SAT cũ, các câu hỏi này không đòi hỏi vốn kiến thức về từ vựng nâng cao. Nếu bạn phân tích và suy nghĩ kĩ lưỡng, bạn có thể trả lời chúng một cách chính xác mà không cần dành hàng giờ để học từ vựng.

Nguồn: Words in context: Key SAT Reading and Writing Strategies

– Đỗ Thùy Linh –

===============================

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm điểm đến học tập chất lượng, tận tâm hay còn bất kỳ thắc mắc, lo lắng liên quan tới SAT, hãy kết nối với 4WORDS nhé. Cùng 4WORDS xóa tan mọi trở ngại để HỌC GỌN GÀNG, THI XUẤT SẮC!

 • 4WORDS dẫn đầu về thành tích đào tạo IELTS/SAT
 • Đa dạng hình thức học, ONLINE hoặc OFFLINE
 • Thi thử MIỄN PHÍ chuẩn format thi thật, chữa bài 1-1 cùng thầy cô và nhận tư vấn về lộ trình học thi hiệu quả nhất
 • Cam kết mục tiêu – Tận tâm đồng hành – Tối giản chi phí. Nói KHÔNG với việc học dàn trải
 • Quyền lợi 2 buổi học thử để trải nghiệm và quyết định chính xác
 • Lớp học sĩ số nhỏ, <=12 học viên
 • Tối đa thêm các buổi luyện tập, chữa giảng bài hàng tuần
 • Bổ sung hàng loạt mock-test chuẩn thi thật trong mỗi khóa học, rèn bản lĩnh thi cử, đo sự tiến bộ
 • Hỗ trợ học viên chữa bài ngay cả khi khoá học đã kết thúc
 • Ưu đãi Combo tình bạn và Combo khoá học lên tới 20% (thời hạn đăng ký tới hết Tháng 9/2021)

Đọc thêm:

Tin Liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế khi thi Digital SAT 2023

Tháng 1/2023, College Board bất ngờ tổ chức kỳ thi Digital SAT theo format mới nhất. Một số sĩ tử đã may mắn dành được “slot” thi. Vậy Digital SAT liệu có điểm gì khác biệt so với format...

28/02/2023

Dạng bài List Selection trong IELTS Reading

Dạng bài List Selection không còn xa lạ đối với đề thi IELTS Reading những năm gần đây. List Selection cũng “mang tiếng” là dễ khiến học trò “điêu đứng”. Để nâng band điểm IELTS, bạn cần hiểu và nắm...

08/10/2021

Tuyển tập nguồn tự học IELTS kĩ năng Nghe và Đọc

Kết hợp với việc học tập trên lớp, bạn đừng quên bổ sung thời gian tự học, trải nghiệm những nguồn học liệu phong phú. Đây là yếu tố quan trọng giúp bạn tiến bộ nhanh đấy. Đa dạng...

20/03/2020

20 chủ đề phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Dưới đây là danh sách 20 chủ đề bài luận IELTS phổ biến trong IELTS Writing task 2. Mỗi chủ đề lớn được chia thành các chủ đề phụ mà bạn cần chuẩn bị. Bạn nên luyện tập phát...

05/01/2021

5 tips khởi động mục tiêu và lập kế hoạch học tập cho năm mới

Đánh giá lại năm cũ 2021 sắp qua, chúng ta đã làm được những gì và chưa làm được những gì? Trong năm mới 2022 bạn mong muốn trải nghiệm hay đạt được những mục tiêu học tập như...

30/12/2021