VIỆT HẢI

Miami University in Oxford

Thứ hạng

#91 NU

Học bổng

3.9 tỉ đồng

VIẾT MINH

University of Texas Dallas

Thứ hạng

#147 NU

Học bổng

3.9 tỉ VND

HÀ NGÂN

Barnard College - Colombia University

Thứ hạng

#25 LAC

Trực thuộc Colombia University

#3 NU

ĐÌNH LONG

University at Buffalo

Thứ hạng

#79 NU

Học bổng

950 triệu VND

NGÂN HÀ

Texas Christian University

Thứ hạng

#97 NU

Học bổng

4.7 tỉ VND

THANH VÂN

Brandeis University

Thứ hạng

#32 NU

Học bổng

4 tỉ VND

PHƯƠNG THẢO

Mount Holyoke College

Thứ hạng

#32 LAC

Học bổng

3.8 tỉ VND

HẠNH NGUYÊN

University of Massachusetts Amhearst

Thứ hạng

#64 NU

Học bổng

1.2 tỉ VND

MINH TÂM

Drexel University

Thứ hạng

#97 NU

Học bổng

3.8 tỉ VND

TÙNG SƠN

Case Western Reserve

Thứ hạng

#40 NU

Học bổng

3 tỉ VND

QUỐC AN

Texas Christian University

Thứ hạng

#97 NU

Học bổng

5 tỉ VND

MINH ANH

Dickinson College

Thứ hạng

#46 LAC

Học bổng

4 tỉ VND

TUẤN TÚ

Swinburne University of Technology

Thứ hạng

#22 Aus Rank

Học bổng

15% chi phí học tập

NHẬT MINH

New South Wales University

Thứ hạng

#4 Aus Rank

MINH TRANG

Monash University

Thứ hạng

#5 Aus Rank

Học bổng

30,000 AUD

HOÀNG QUÂN

Deakin University

Thứ hạng

#20 Aus Rank

Học bổng

25% chi phí học tập

HỌC VIÊN 4WORDS ĐÃ TRÚNG TUYỂN

#25 LAC #25 LAC
#40 NU #40 NU
#37 LAC #37 LAC
#32 NU #32 NU
#56 NU #56 NU
#32 LAC #32 LAC
#39 LAC #39 LAC
#29 NU #29 NU
#80 NU #80 NU
#40 NU #40 NU
#46 LAC #46 LAC
#79 NU #79 NU
#46 LAC #46 LAC
#66 LAC #66 LAC
#64 NU #64 NU
#56 NU #56 NU
#91 NU #91 NU
#97 NU #97 NU
#147 NU #147 NU
#97 NU #97 NU
#66 NU #66 NU
#117 NU #117 NU
#139 NU #139 NU
#46 LAC #46 LAC
#66 LAC #66 LAC
#124 NU #124 NU
#102 NU #102 NU
#81 LAC #81 LAC
#90 LAC #90 LAC
#80 NU #80 NU
#109 NU #109 NU
#78 NU #78 NU
#91 NU #91 NU
#95 LAC #95 LAC
#79 NU #79 NU
#80 LAC #80 LAC