Dạng bài Little Picture Questions trong SAT Reading

Trong bài thi SAT Reading, có tới ¼ số câu hỏi tập trung vào việc hỏi chi tiết, được gọi chung là Little Picture Questions hay Detail Questions. Tuy nhiên, các câu hỏi dạng này sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác biệt. Cùng với đó, hướng tiếp cận và cách xử lý cũng khác nhau. Cùng 4WORDS tìm hiểu kỹ hơn về dạng bài này nhé!

Little Picture Questions là gì?

Đây là dạng bài yêu cầu bạn tìm các chi tiết cụ thể từ một đoạn văn. Các câu hỏi này sẽ không được đưa ra một cách ngẫu nhiên mà tập trung hỏi những phần thông tin thiết yếu để bạn có thể hiểu được bài viết ngay cả khi không đọc toàn bộ văn bản.

Ví dụ, dựa vào thông tin từ đoạn văn, bài đọc có thể hỏi bạn màu xanh sữa xuất hiện xung quanh viền mắt của những chú chó già biểu thị điều gì? (bệnh đục thủy tinh thể) thay vì hỏi màu sắc nào xuất hiện ở viền mắt chúng?

Phân loại dạng bài Little Picture Questions

Nhìn chung, dạng bài Little Picture Questions có thể chia thành 2 loại:

Loại 1: tìm kiếm thông tin chi tiết. Thông tin này đã được diễn đạt lại.

Loại 2: tìm thông tin của một dòng được cho trước, tìm từ/cụm từ được đề cập đến.

Loại 1: Tìm thông tin chi tiết

Những câu hỏi này yêu cầu bạn tìm một chi tiết cụ thể được nhắc tới trong bài đọc. Các chi tiết này thường được diễn giải cụ thể trong các đáp án hoặc sử dụng các từ đồng nghĩa.

1. Tìm thông tin ở một vị trí cụ thể

Một vài câu hỏi thường gặp:

 • “Passage 1 suggests that the Fermi Paradox depends most directly on which assumption?”
 • “The fourth paragraph (lines 50-56) indicates that Plato’s principal objection to “poetry” (line 50) was its”
 • “The comment about “a new medium of artistic expression” (line 62) primarily suggests that”
 • “The “porcupine women of this world” (lines 76-77) are best described as people who”
 • “Ultimately, Cecil views his remark in line 34 (“It . . . now”) as”
 • “The primary reason described for the usefulness of the theory mentioned in line 57 is its ability to”
 • “In the quotation in lines 61-64, George Will primarily draws attention to”
 • “Lines 30-34 (“In spite . . . persevered”) suggest that the author believed that”
 • “In lines 40-43 (“Moonless . . . Sun”), the narrator’s comment about the “arrangement” demonstrates a preference for”

Hướng tiếp cận

Đây là dạng thức câu hỏi phổ biến nhất của dạng bài Little Picture Questions. Có thể thấy, các câu hỏi đã cho bạn một vị trí cụ thể và yêu cầu bạn tìm thông tin chính xác. Đôi khi bạn sẽ phải diễn giải lại các đáp án vì đoạn văn có cách diễn đạt hơi khác so với đáp án đúng.

Để trả lời dạng câu hỏi này, bạn cần tìm ra vị trí được nhắc đến trước. Sau đó nghiên cứu các thông tin có trong dòng/đoạn văn này. Đôi khi, các đoạn văn có thể xung đột hoặc đối lập nhau. Lời khuyên cho bạn là nên giữ vai trò như một người trung lập, đứng ngoài quan sát cuộc hội thoại/đoạn văn bản một cách khách quan.
Tùy vào độ phức tạp của các đoạn văn, câu hỏi có thể yêu cầu một số kiến thức từ vựng.

2. Tìm thông tin ở những vị trí không cụ thể

Một vài câu hỏi thường gặp:

 • “Which statement about the Fermi Paradox is supported by both passages?”
 • “At the end of the passage, the author suggests that it would be ideal if the”
 • “According to the author, too much energy today is spent debating”
 • “In the first two paragraphs of the passage (lines 1-23), the author suggests that both sides of the debate”
 • “Both passages support which of the following conclusions about Earth’s carrying capacity for humans?”
 • “Darwin (lines 1-13, Passage 1) and Meek (lines 45-51, Passage 2) serve as examples of”
 • “Both the author of Passage 1 and the “experts” mentioned in line 53 of Passage 2 directly support the idea that”

Hướng tiếp cận

Thông tin cần thiết để trả lời những câu hỏi thuộc dạng Little Picture này nằm ở đâu đó trong đoạn văn. Thậm chí có thể thu hẹp lại thành một vài đoạn văn hoặc vị trí được khái quát hóa như “end of the passage”, nhưng bạn không được gợi ý dòng cụ thể. Bởi vì thông tin vị trí chính xác không được cung cấp, cách diễn đạt của các câu hỏi thường đơn giản hơn so với các câu hỏi mà bạn có thông tin vị trí cụ thể. Đôi khi, các từ trong câu hỏi được lấy trực tiếp từ văn bản. Cũng có trường hợp như đối với Loại 1, bạn cần phải diễn giải một chút.

Loại 2: tìm thông tin của một dòng được cho trước, tìm từ/cụm từ được đề cập đến.

Một vài câu hỏi thường gặp:

 • “Based on information presented in the passage, which best describes what Georgia was “tired of ” (line 8) ?”
 • “In lines 63-64, “psychological reality” describes which quality?”
 • “As described in lines 17-23, the “practice” refers to the”
 • “The phrase “horrible immensities” (line 54) primarily indicates”

Hướng tiếp cận

Đây là những câu hỏi Little Picture trong đó bạn được đưa ra một từ/cụm từ (trong một dòng cụ thể) và được hỏi nó đề cập đến điều gì. Những câu hỏi này yêu cầu bạn sử dụng các kỹ năng tương tự như những kỹ năng bạn cần cho dạng câu hỏi điền từ. Tuy nhiên, không giống với dạng bài điền từ, câu trả lời đúng sẽ rất cụ thể cho đoạn văn.

Ví dụ: nếu một câu hỏi về từ “death” ám chỉ điều gì, thì các lựa chọn trả lời sẽ không phải là “the absence of life, the cessation of movement, the end of a fad,”. Thay vào đó, câu trả lời từ các lựa chọn đến câu hỏi chi tiết sẽ rất cụ thể, chẳng hạn như “the neglect of older cultural monuments”.

Tips

Những câu hỏi này yêu cầu thực hiện thêm một bước tư duy nữa. Bạn không chỉ dừng lại ở việc đi đến các dòng được đề cập để tìm chi tiết. Bạn phải tìm ra chi tiết đó đang đề cập đến điều gì (không nhất thiết phải có trong các dòng được trích dẫn).

Một số chiến lược làm dạng bài Little Picture Questions

1. Tìm keywords của câu hỏi

Hãy bắt đầu bằng cách tìm ra thông tin chính mà câu hỏi muốn hỏi bạn. Ví dụ:

“Which challenge is emphasized by the author in the final paragraph (lines 73-77)?”

Từ câu hỏi này, ta có thể suy ra:

 • “final paragraph” (thông tin về vị trí)
 • “challenge” (bạn đang tìm kiếm thứ gì đó khó khăn)
 • “author” (ngoài tác giả có thể còn có những người khác đang nhấn mạnh những thách thức trong bối cảnh đó.

Trong trường hợp này, việc xác định rằng bạn đang tìm kiếm “một thách thức” được “tác giả” nhấn mạnh là rất quan trọng.)

2. Tìm ra vị trí trong đoạn văn mà chi tiết được hỏi.

Khi bạn không được cung cấp vị trí cụ thể, hãy đọc phần có liên quan một cách chậm rãi và cố gắng tìm các chi tiết. Đôi khi các câu hỏi sử dụng cùng một cách diễn đạt với đoạn văn. Khi đó, tất cả những gì bạn phải làm là quét đoạn văn để tìm các từ được sử dụng trong câu hỏi để tìm câu trả lời.

Trong trường hợp vẫn không tìm ra chi tiết, cách tốt nhất là chuyển sang các đáp án. Tìm kiếm xem bạn có thể tìm thấy những đáp án đó trong văn bản hay không. Sau đó nếu bạn không tìm thấy đáp án trong văn bản, bạn có thể loại bỏ nó. Việc tìm kiếm những chi tiết này có thể mất nhiều thời gian. Do đó, bạn nên bắt đầu với những câu hỏi bao gồm thông tin vị trí và sau đó chuyển sang những câu hỏi thiếu thông tin vị trí.

3. Tìm cách tự trả lời Little Picture Questions.

Bạn cũng có thể cố gắng trả lời nhanh câu hỏi bằng lời của mình. Mặc dù các đáp án đôi khi lấy trực tiếp từng từ một trong văn bản nhưng việc đặt câu trả lời bằng từ ngữ của riêng bạn giúp bạn tránh rơi vào bẫy. Đôi khi, bạn nhận thấy sự giống hệt của đáp án và bài đọc nên nhanh tay chọn đáp án. Tuy nhiên, hãy đọc kỹ câu hỏi và đưa ra câu trả lời riêng, vì đề thi có thể đảo ngược ý nghĩa của câu trong đáp án.

4. Sử dụng phương pháp loại trừ.

Tương tự như mọi dạng bài khác, phương pháp loại trừ cũng rất hữu ích với những câu hỏi này. Nếu văn bản mâu thuẫn trực tiếp với một đáp án, bạn có thể gạch bỏ nó mà không cần lo lắng.

5. Làm dạng bài Little Picture Questions trước.

Tùy vào chiến lược làm bài SAT Reading, tip này có thể có các hiệu quả khác nhau.

Trường hợp 1:

Nếu bạn có xu hướng đọc kỹ đoạn văn trước, bạn nên trả lời các câu hỏi Big Picture trước khi chuyển sang các câu hỏi Little Picture. Bằng cách đó, bạn có thể trả lời các câu hỏi về toàn bộ đoạn văn trước khi bị lạc vào các chi tiết.

Trường hợp 2:

Nếu bạn chọn cách đọc câu hỏi trước, hãy bắt đầu với những câu hỏi Little Picture thuộc Loại 1 trước. Việc trả lời này sẽ loại bỏ những câu hỏi quá chi tiết gây vướng víu và ảnh hưởng quá trình làm bài. Trả lời những câu hỏi này có thể giúp bạn hình dung rõ hơn về cách trình bày bài luận.

Trường hợp 3:

Nếu bạn đọc lướt, sau đó trả lời câu hỏi, có hai trường hợp có thể xảy ra. Đọc lướt có thể giúp bạn hình thành một sơ đồ tư duy về nơi các chi tiết nhất định có nhiều khả năng hiển thị hơn. Có nghĩa là trả lời các câu hỏi chi tiết trước sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, trả lời các câu hỏi chi tiết trước cũng có thể khiến bạn sa lầy vào chi tiết quá nhanh dẫn đến khó trả lời các câu hỏi lớn.

Kết luận

Với bài viết này, 4WORDS đã hệ thống lại các dấu hiệu nhận biết và phương pháp tư duy cho dạng bài Little Picture Questions. Hy vọng rằng sau khi tham khảo các thông tin trong bài và áp dụng vào quá trình chuẩn bị cho phần thi SAT Evidence-Based Reading, bạn sẽ đạt được hiệu quả làm bài cao hơn.

Nếu bạn cũng đang tìm kiếm điểm đến học tập chất lượng, tận tâm hay còn bất kỳ thắc mắc, lo lắng liên quan tới SAT, hãy kết nối với 4WORDS nhé. Cùng 4WORDS xóa tan mọi trở ngại để HỌC GỌN GÀNG, THI XUẤT SẮC!

 • Đa dạng hình thức học, ONLINE hoặc OFFLINE
 • Thi thử MIỄN PHÍ chuẩn format thi thật, chữa bài 1-1 cùng thầy cô và nhận tư vấn về lộ trình học thi hiệu quả nhất
 • Cam kết mục tiêu – Tận tâm đồng hành – Tối giản chi phí. Nói KHÔNG với việc học dàn trải
 • Quyền lợi 2 buổi học thử để trải nghiệm và quyết định chính xác
 • Lớp học sĩ số nhỏ, <=12 học viên
 • Tối đa thêm các buổi luyện tập, chữa giảng bài hàng tuần
 • Bổ sung hàng loạt mock-test chuẩn thi thật trong mỗi khóa học, rèn bản lĩnh thi cử, đo sự tiến bộ
 • Hỗ trợ học viên chữa bài ngay cả khi khoá học đã kết thúc

Đọc thêm:

Tin Liên quan

5 hiểu nhầm thường gặp về bài thi SAT

Tầm quan trọng và mức độ phổ biến của bài thi SAT không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn có những hiểu lầm thường gặp mà các học viên cần lưu ý tránh.

19/03/2020

Nên thi IELTS tại British Council hay IDP?

Một câu hỏi thường gặp của những bạn thi IELTS là: Thi IELTS ở BC hay IDP tốt hơn? Thi ở đâu thì điểm cao hơn? Một số người thực sự nghĩ rằng có sự khác biệt về IELTS...

30/10/2020

Những điều cần biết về SSAT Reading (Phần 1)

Secondary School Admission Test (SSAT) là kỳ thi đầu vào chuẩn hóa dành cho học sinh từ lớp 5-11. Chuẩn bị vào học tại các trường cấp 2 hoặc cấp 3 tư thục tại Mỹ. SSAT được xây dựng...

19/06/2020

SAT chuẩn bị thay đổi hình thức và thời gian thi

Kể từ năm 2020 khi đại dịch bùng phát, kỳ thi SAT đã có một số thay đổi để phù hợp với học sinh. Sắp tới, College Board, đơn vị tổ chức và quản lý kỳ thi SAT, cũng...

27/01/2022

Dạng bài Words in Context trong SAT Reading and Writing

Theo format đề thi mới nhất, bài thi SAT Reading and Writing đã không còn dạng bài Sentence completion (hoàn thành câu/điền vào chỗ trống) nữa. Khi đó, kiến thức từ vựng của thí sinh sẽ được kiểm tra...

09/09/2021