Kiến thức cần biết về SAT Writing and Language

SAT Writing and Language là một phần thi đặc biệt quan trọng và đặc biệt tiềm năng để đạt điểm tuyệt đối. 35 phút cho 44 câu hỏi trắc nghiệm, bạn phải thao tác nhanh chóng và chính xác. Hãy xem lại cấu trúc của bài thi SAT Writing dưới đây nhé. Từ đó, phân loại những câu hỏi có trong đề để hiểu rõ hơn về những kiến thức và kĩ năng cần nắm vững. 

Cấu trúc của bài thi SAT Writing and Language

Phần Writing and Language là phần thi thứ hai trong bài thi SAT. Phần thi này tiếp nối ngay sau phần SAT Reading. Phần Writing and Language bao gồm 44 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh phải giải quyết xong trong 35 phút. Tất cả các câu hỏi đều dựa trên các đoạn văn. Có tất cả bốn đoạn văn. Mỗi đoạn có 11 câu hỏi. Nội dung đoạn văn bao gồm các chủ đề về Nghề nghiệp, Nghiên cứu Xã hội, Nhân văn và Khoa học:

Nghề nghiệp (Career Passage) – Đoạn văn có thể thảo luận về các xu hướng. Hoặc tranh luận trong các lĩnh vực chuyên môn chính. Ví dụ như y học, công nghệ hoặc kinh doanh.

Nghiên cứu xã hội (Social Studies Passage) – Đoạn văn có thể rút ra từ lịch sử, nhân chủng học, tâm lý học. Ngoài ra còn có khoa học chính trị hoặc xã hội học.

Nhân văn (Humanities Passage) – Đoạn văn có thể giới thiệu một tác giả hoặc khám phá các xu hướng trong văn học. Hoặc nghệ thuật, bao gồm văn xuôi, thơ ca, nghệ thuật, âm nhạc hoặc khiêu vũ.

Khoa học (Science Passage) – Đoạn văn sẽ tập trung vào các chủ đề về khoa học trái đất. Ngoài ra còn có sinh học, hóa học hoặc vật lý.

Các đoạn văn trong phần SAT Writing thường bao gồm nhiều vấn đề. Bạn sẽ gặp phải nhiều bẫy về dấu câu, cách chọn từ. Thêm vào đó là cấu trúc câu và cách sắp xếp lập luận. Các câu hỏi trắc nghiệm sẽ chỉ ra sẵn các phần trong đoạn văn. Từ đó, yêu cầu bạn xem trong đó có lỗi sai hay không và nên sửa thế nào.

SAT Writing and Language kiểm tra những kỹ năng gì?

SAT Writing yêu cầu bạn phải tìm và sửa những lỗi sai trong văn bản để văn bản trở nên chính xác và dễ hiểu. Đầu tiên bạn phải xác định xem có lỗi sai nào trong đoạn văn không. Nếu có lỗi sai, bạn phải sửa và cải thiện lại câu văn, đoạn văn. Thậm chí là cả bài văn bản. Để làm được điều này, bạn phải nắm vững các quy tắc ngữ pháp. Bạn cũng cần hiểu cách trình bày ý tưởng. Cũng như cách sử dụng các từ nối và từ chuyển tiếp.

Theo College Board, SAT Writing kiểm tra bốn mảng kỹ năng chính. Đó là: Kỹ năng suy luận (Command of Evidence), Kỹ năng dùng từ theo ngữ cảnh (Word in Context). Kỹ năng trình bày ý tưởng (Expression of Ideas), và Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh chuẩn xác (Standard English Conventions). Hơn nửa số câu hỏi sẽ hỏi về ba loại kỹ năng đầu. Và có liên quan đến cách phát triển, sắp xếp ý tưởng và ngôn ngữ. Phần câu hỏi còn lại sẽ kiểm tra Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh chuẩn. Đây là những câu hỏi về cấu trúc câu, cách dùng, và các loại dấu câu. 

1. Kỹ năng suy luận (Command of Evidence)

Các câu hỏi về kỹ năng suy luận thường hỏi về ý tưởng tổng quan. Những câu hỏi này có mục đích thử thách bạn sắp xếp lại cách trình bày thông tin trong văn bản. Bạn có thể cần thêm một câu mở đầu, một một câu kết. Hoặc một câu giải thích để cho văn bản liên kết và và rõ ràng hơn.

Những câu hỏi này thường muốn bạn củng cố đoạn văn cũng như cung cấp lý do của bạn đằng sau việc chọn một câu trả lời cụ thể.

       

2. Kỹ năng sử dụng từ ngữ (Word in Context)

Các câu hỏi về kỹ năng sử dụng từ ngữ sẽ cụ thể hơn so với các câu hỏi về kỹ năng suy luận. Bạn cần phải chú ý đến một từ vựng bất kỳ. Từ đó lựa chọn một từ thay thế khác hợp với văn cảnh của bài viết hơn.

Các từ này sẽ không quá khó. Tuy nhiên, nó luôn dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ những từ như outdo, outperform, outweigh,… Và có những nghĩa khác nhau tùy theo bối cảnh của đoạn văn.

Cũng giống như các câu hỏi Writing, các câu hỏi về kỹ năng sử dụng từ ngữ thường có lựa chọn “No Change” (Không thay đổi). Trước khi lựa chọn một một từ thay thế, bạn phải xác định xem cụm từ được dùng lúc đầu có bị dùng sai hay không.

Đây là một ví dụ điển hình của loại câu hỏi về kỹ năng sử dụng từ ngữ:

3. Kỹ năng biểu đạt ý tưởng (Expression of Ideas)

Câu hỏi về kỹ năng biểu đạt ý tưởng này thường hỏi về cách sắp xếp ý tưởng chung của đoạn văn hoặc bài văn. Bạn sẽ có thể phải sắp xếp lại trình tự các câu để cải thiện tính chặt chẽ của văn bản và sự thống nhất của các lập luận. Bạn cũng có thể sẽ phải gạch bỏ một câu văn hoàn toàn.

Đây là một ví dụ điển hình của loại câu hỏi về kỹ năng biểu đạt ý tưởng:

         

4. Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh chuẩn (Standard English Conventions)

Gần nửa số câu hỏi của SAT Writing sẽ hỏi về kỹ năng sử dụng Tiếng Anh chuẩn. Những câu hỏi này sẽ hỏi về ngữ pháp, cách sử dụng dấu câu. Và sửa các câu văn cũng như các mệnh đề. Bạn cần sửa các lỗi về chia động từ thì thời, sự đồng nhất giữa chủ ngữ-động từ (subject-verb agreement). Ngoài ra còn có cấu trúc song song (parallel structure), giới từ (preposition), dấu phẩy,… 

Dưới ví dụ sau, bạn cần phải phân biệt giữa “their” và “there”.  Đồng thời bạn phải đảm bảo sự thống nhất giữa chủ ngữ – động từ trong câu. Câu hỏi tiếp theo kiểm tra về cách dùng dấu phẩy.

Ngoài bốn kỹ năng trên, bạn sẽ gặp 2-4% số câu hỏi về phân tích số liệu. 

5. Loại câu hỏi khác: Diễn giải dữ liệu (Data Interpretation)

Như bạn đã đọc ở trên, một hoặc nhiều đoạn văn trong SAT Writing sẽ kèm theo biểu đồ, bảng, đồ thị. Hoặc một số hình ảnh khác truyền đạt dữ liệu. Những dữ liệu này sẽ liên quan đến đoạn văn theo một cách nào đó. Nhưng nó có thể được mô tả không chính xác. Các câu hỏi có thể yêu cầu bạn sửa lại phần trình bày dữ liệu không chính xác. Hoặc thêm một câu dựa trên dữ liệu để củng cố lập luận.

Dưới đây là một ví dụ của câu hỏi Diễn giải số liệu

Cách ôn tập phần SAT Writing and Language

Trong phần SAT Writing, bạn đóng vai trò như một người biên tập. Bài thi sẽ đưa cho bạn những văn bản có nhiều lỗi sai. Và nhiệm vụ của bạn là phải sửa những vấn đề đó. Một số kỹ cần có của SAT Writing sẽ được tích lũy qua quá trình đọc. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có những chiến lược nhất định để chuẩn bị cho phần thi này. Sau đây là 6 tips học có thể giúp bạn đạt điểm số cao trong phần thi này.

1. Nắm chắc các kiến thức ngữ pháp

Nửa số câu hỏi trong SAT Writing sẽ yêu cầu bạn sửa các lỗi về ngữ pháp, cách dùng và dấu câu. Để chuẩn bị, bạn phải chắc chắn rằng bạn hiểu được những chủ đề ngữ pháp thường được kiểm tra. Ví dụ như sự đồng nhất giữa chủ ngữ và động từ, cấu trúc song song, và cách giản lược từ ngữ.

Khi hiểu được những quy tắc ngữ pháp này, bạn có thể biết được câu hỏi kiểm tra phần kiến thức nào và nhanh chóng có câu trả lời chính xác.

2. Học các quy tắc sử dụng dấu câu

Bài SAT Writing & Language yêu cầu bạn phải nắm rõ cách dùng và xử lý các dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm, ghép hai câu thành một câu hoặc chia một câu văn đang chứa 2 mệnh đề độc lập thành một…

Hãy chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ các quy tắc dấu câu và luyện tập với các bộ đề chính thức. Hãy luyện tập từng dấu câu với các câu hỏi liên quan trước. Sau đó làm đề luyện có các câu hỏi ngẫu nhiên để đảm bảo rằng bạn có thể nhớ lại những quy tắc đó khi đi thi.

3. Đọc nhiều bài luận và bài báo học thuật

Tất cả các văn bản trong phần SAT Writing đều là các văn bản những câu chuyện hư cấu, những văn bản học thuật giải thích hoặc một bài văn nghị luận. Nếu bạn đã dành các lớp học tiếng Anh chỉ để đọc văn học, như The Great Gatsby và The Crucible, thì bạn có thể cần luyện tập thêm với các văn bản khác.

Một số nguồn tuyệt vời để thực hành là các bài tiểu luận và các bài báo học thuật. Hãy đọc với con mắt phân tích, tập trung vào các từ chuyển tiếp và ghi chú bên lề về cách tổ chức ý tưởng hoặc cách tác giả xây dựng lập luận.

Hãy tập phân tích tích cấu trúc của văn bản. Nếu một văn bản gây ấn tượng đặc biệt với bạn, hãy cố gắng tìm ra lý do tại sao bài văn đó lại ấn tượng như vậy. Ngược lại, nếu văn bản không gây được ấn tượng, hãy ghi lại những gì bạn sẽ thay đổi để làm cho các lập luận trong bài có ảnh hưởng hơn. Luyện tập kỹ năng biên tập của bạn là chìa khóa để làm tốt phần SAT Writing and Language. 

4. Củng cố kỹ năng viết trên trường dựa theo nhận xét của giáo viên

Nếu giáo viên có chấm điểm viết cho bạn, đừng chỉ để ý điểm số mà hãy xem các nhận xét của giáo viên. Những nhận xét đó là chìa khóa của sự phát triển tư duy ngôn ngữ và viết.

Bạn có thể tìm tới giáo viên Ngoại Ngữ của bạn và nhờ giáo viên nhận xét bài viết của bạn, hoặc cùng bạn bè nhận xét bài viết giúp nhau. Khi mà bạn đã có những nhận xét của người khác về bài của mình, hãy chú ý để có thể trở thành người viết tốt hơn. Bằng cách viết tốt những bài luận của mình, bạn sẽ dần tích lũy được những kỹ năng cần có để làm bài hiệu quả trong phần SAT Writing and Language.

5. Học từ và các nghĩa liên quan của từ

Một số câu hỏi đánh giá kỹ năng sử dụng từ trong văn cảnh. Không có có từ nào là quá khó và không rõ ràng. Những từ vựng trong phần này thường rất phổ biến, tuy nhiên nghĩa của từ lại thay đổi khác nhau tùy từng văn cảnh.

Học những từ vựng ở mức trung bình khó cùng với các nghĩa liên quan của từ sẽ giúp bạn làm tốt hơn ở cả phần SAT Writing và Reading. Ngoài việc học danh sách sách các từ, hãy để ý tới cả nghĩa của những từ này thay đổi thế nào theo cách dùng trong từng bối cảnh cụ thể.

6. Luyện tập khả năng phân tích dữ liệu 

Cuối cùng, bạn sẽ gặp một số câu hỏi về phân tích số liệu. Để trả lời những câu hỏi này, bạn cần hiểu về các biểu đồ dữ liệu, và có thể phải sửa hoặc thêm phần mô tả biểu đồ dữ liệu đó vào văn bản. 

Bạn có thể trau dồi kỹ năng này trong các lớp Khoa học và Lịch sử của mình, với các câu hỏi thực hành SAT và thậm chí với các câu hỏi Khoa học của bài thi  ACT. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nắm được cách dùng của nhiều loại biểu đồ và đồ thị. Như biểu đồ hình tròn, biểu đồ đường, biểu đồ phân tán, biểu đồ thanh và bảng.

Phân tích dữ liệu có thể không phải là điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi bạn nghĩ về một bài kiểm tra Writing. Tuy nhiên, nó cần phải là một phần trong quá trình chuẩn bị cho SAT Writing and Language. Bằng cách trau dồi kỹ năng biên tập và diễn giải dữ liệu, cùng với việc học chính xác những gì được kiểm tra trong phần thứ hai này của SAT, bạn sẽ tiến gần hơn một bước đến mục tiêu đạt điểm mục tiêu của mình.

-Châu Giang tổng hợp-

Tin Liên quan

Dạng bài Author Technique trong SAT Reading

Trong đề thi SAT Reading, dạng câu hỏi Author Technique hiếm gặp hơn. Tuy nhiên các học viên SAT không nên bỏ lỡ cơ hội ghi trọn bất kỳ điểm số nào. Trong bài viết dưới đây, 4WORDS sẽ...

08/10/2021

20 chủ đề phổ biến trong IELTS Writing Task 2

Dưới đây là danh sách 20 chủ đề bài luận IELTS phổ biến trong IELTS Writing task 2. Mỗi chủ đề lớn được chia thành các chủ đề phụ mà bạn cần chuẩn bị. Bạn nên luyện tập phát...

05/01/2021

Dạng bài Summary Completion trong IELTS Reading

Summary Completion là dạng bài thuộc top “khó nhằn” của bài thi IELTS Reading. Dạng bài này xuất hiện khá thường xuyên. Do đó, đây là dạng thức câu hỏi hết sức quan trọng khi muốn cải thiện điểm...

09/09/2021

Lên lộ trình dứt điểm IELTS 6.5-7.5+ ngay từ lớp 10-11

Tổng kiểm tra năng lực – Chấn chỉnh phong độ tiếng Anh Lên lộ trình dứt điểm IELTS 6.5-7.5+ ngay từ lớp 10-11 cùng 4WORDS! Sau một thời gian dài dồn sức cho việc thi cấp 3, chắc hẳn...

19/08/2020

6 cách cải thiện điểm SAT Reading bạn cần biết!

Trong bài thi SAT, rất khả thi để học sinh đạt điểm tối đa cho phần SAT Math. Tuy nhiên, phần thi SAT Reading thì ngược lại. Đây là phần học sinh hay than thở và cũng dễ mất...

23/05/2022