Idioms và cụm từ hay trong IELTS về chủ đề Environment

Environment (Môi trường) chắc chắn là một trong những chủ đề “bất hủ” của đề thi IELTS. Ngoài những từ vựng thông dụng, cùng 4WORDS “bỏ túi” những idioms hay ho để tăng điểm cho bài thi của mình nhé!

Một số câu hỏi IELTS chủ đề Environment

IELTS Speaking Part 1

1. Are there any environmental problems in your country ?
2. Do you take an interest in nature ?
3. Do you or your family take steps to help the environment ?
4. Do you think pollution is a big problem nowadays?

IELTS Speaking Part 2

Example 1: Describe a law on environmental protection your country should have

You should say:

 • What it is
 • How you first learned about it
 • Who benefits from it
 • And explain how you feel about this law

Example 2: Describe environmental pollution in your city.

You should say:

 • What type of pollution is there?
 • Why it happened?
 • And explain how this pollution can be controlled.

IELTS Speaking Part 3:

1. What do you think is the main danger that the world has faced in terms of environment?
2. What examples are there of how we damage the natural world ?
3. What are the main causes of the environmental problems?
4. Do you think that governments around the world are doing enough to tackle the problems?
5. Do you think it is the responsibility of governments alone to protect the environment?

Collocations và Cụm từ chủ đề Environment

1. Wildlife reserve/nature reserve/game reserve

=> an area of land in which plants and animals are protected

Example: Rare animals should be protected in game reserves.

2. Wildlife conservation:

=> to protect animals and plants and their habitats

Example: The government is considering whether they should invest money on wildlife conservation.

3. Natural environment:

=> the place where animals and plants would normally be found

Example: Legislation to protect the natural environment should be enacted due to enhanced greenhouse effect.

4. Toxic waste/poisonous fumes/emissions:

=> poisonous rubbish produced by industrial process

Example: Local people are suffering due to a great deal of toxic waste being released by factories.

5. Air quality:

=> the cleanliness of the air we breathe

Example: Living in an environment with high air quality can have a good impact on our health.

6. Pollution levels:

=> the amount of toxic waste

Example: Many factories are releasing waste illegally into air and water, which contributes to the increase of pollution levels.

7. Man-made disaster:

=> widespread damage or loss of life brought about by action of human beings

Example: Man-made disaster is a controversial issue, and people should pay more attention to find a solution for this problem.

8. Loss of habitats:

=> the decline in areas of land where animals and plants would normally exist

Example: Due to logging, loss of habitats is increasingly common at present.

9. Endangered species:

=> animals or plants are on the verge of extinction

Example: We have to take the responsibility for protecting endangered species from hunting and natural disaster.

10. To die out:

=> to become extinct

Example: The entire population of Kangaroo is in danger of dying out.

11. Global warming:

=> the increasing temperature of the world brought about by gases such as CO2

Example: We are experiencing various side effects of global warming due to the enhanced greenhouse effect.

12. Greenhouse effect:

=> the gradual warming of the air surrounding the Earth as a result of heating trapped by pollution

Example: The deforestation of forests is contributing to the greenhouse effect.

Một số Idioms IELTS chủ đề Environment

Down to earth:

=> practical, reasonable, and friendly

She is so down to earth!

Neck of the woods:

=> the area someone comes from, or the area where you are

People don’t just recycle in my neck of the woods. They compost too.

Don’t beat around the bush:

=> to avoid talking about what is important

Don’t beat around the bush. Deforestation is a catastrophe, not a predicament.

Why/where on earth:

=> used when you are extremely surprised, confused, or angry about something

Why on earth is there garbage all over this island?

Where on earth did all of the fish go?

Drop in the ocean:

=> a very small amount compared to the amount needed

Banning plastic bags is just a drop in the ocean. We need to ban all single-use plastic.

In deep water:

=> to be in or get into serious trouble

We’re going to be in deep water if they don’t clean up our oceans.

A ray of sunshine:

=> a happy person who makes others feel happy, especially in a difficult situation:

We love looking after our grandchild. He’s a ray of sunshine!

At sea/All at sea:

=> confused

I’m all/completely at sea with the new computer system.

Can’t see the forest/wood for the trees:

=> to be unable to understand a situation clearly because you are too involved in it

Go with the flow:

=> to do what other people are doing or to agree with other people because it is the easiest thing to do

Just relax and go with the flow!

Với những cụm từ và idioms này hi vọng bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng cho bài thi IELTS nhé!

Và nếu bạn cũng đang tìm kiếm điểm đến học tập chất lượng, tận tâm hay còn bất kỳ thắc mắc, lo lắng liên quan tới IELTS, hãy kết nối với 4WORDS. Cùng 4WORDS xóa tan mọi trở ngại để HỌC GỌN GÀNG, THI XUẤT SẮC!

 • Đa dạng hình thức học, ONLINE hoặc OFFLINE
 • Thi thử MIỄN PHÍ chuẩn format thi thật, chữa bài 1-1 cùng thầy cô và nhận tư vấn về lộ trình học thi hiệu quả nhất
 • Cam kết mục tiêu – Tận tâm đồng hành – Tối giản chi phí. Nói KHÔNG với việc học dàn trải
 • Quyền lợi 2 buổi học thử để trải nghiệm và quyết định chính xác
 • Lớp học sĩ số nhỏ, <=12 học viên
 • Tối đa thêm các buổi luyện tập, chữa giảng bài hàng tuần
 • Bổ sung hàng loạt mock-test chuẩn thi thật trong mỗi khóa học, rèn bản lĩnh thi cử, đo sự tiến bộ
 • Hỗ trợ học viên chữa bài ngay cả khi khoá học đã kết thúc
 • Cơ hội học tập với chi phí tối ưu lên tới 20% khi đăng ký nhiều khóa và 15% khi đăng ký theo nhóm

Đọc thêm: 27 cụm từ và thành ngữ tiếng Anh về chủ đề gia đình

Tin Liên quan

Tuyển tập nguồn tự học IELTS kỹ năng Nói và Viết

Hai kỹ năng sản sinh (active skills - productive skills) Speaking và Writing yêu cầu học sinh phải chủ động sáng tạo, xây dựng, sắp xếp và trình bày các ý tưởng theo một chủ đề cho sẵn.

27/04/2020

Một số thay đổi trong cấu trúc bài thi Nghe IELTS

Vào ngày 24/12/2019, trang chủ chính thức của IELTS (IELTS Official) xác nhận việc thay đổi của bài thi IELTS Listening (Phần thi Nghe). Những thay đổi trong cấu trúc bài thi sẽ được áp dụng từ ngày 4/1/2020. ...

17/06/2021

Dạng bài True/False/Not Given trong IELTS Reading và cách làm

Cách thức để xử lý bài Đọc hiểu trong IELTS tốt nhất là nắm chắc từng dạng bài thường gặp và chiến thuật làm bài cụ thể.

14/05/2020

Ý nghĩa của curve điểm hay đường cong SAT

Curve điểm hay đường cong SAT là điều hầu hết tất cả các bạn học sinh đều rất quan tâm. Bởi lẽ mỗi đợt thi sẽ có curve điểm khác nhau. Tuy số lượng câu trả lời đúng (raw...

12/08/2022

10 quy tắc ngữ pháp quan trọng trong SAT Writing and Language

  Cơ hội tối đa điểm SAT Writing sẽ tăng mạnh nếu bạn nhuần nhuyễn 10 quy tắc Ngữ pháp cơ bản dưới đây. Cùng 4WORDS – Nhà đào tạo dẫn đầu về thành tích IELTS/SAT tham khảo bài...

12/08/2022